ติดต่อเรา

ชื่อสำนักงาน : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จังหวัดตราด จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 108 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งนนทรี อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
โทรศัพท์ : 080-0980523
LINEID : tpec.2554
อีเมล์ : TraTfriuits_export@hotmail.com
Facebook : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด